2012

Borgerlig samarbeid del 1/2
Wednesday March 30, 2016

Syseseminaret 29. november 2012. tema: Borgerlig samarbeid

Borgerlig samarbeid del 2/2
Wednesday March 30, 2016

Syseseminaret 29. november 2012. tema: Borgerlig samarbeid

Del 1: Helsekonferansen
Wednesday March 30, 2016

Lokalpolitisk helsekonferanse på Høyres Hus, november 2012

Helse: Nye ideer og bedre løsninger
Wednesday March 30, 2016

Høyre-leder Erna Solbergs tale til gruppekonferansen 15. oktober 2012

Høyres kunnskapsskole
Wednesday March 30, 2016

Torger Ødegaard, byråd for kunnskap og utdanning i Oslo. Innlegg til kommunalkonferansen 2012.

Livskraft i alderdommen
Wednesday March 30, 2016

Astrid Nøklebye Heibergs (H) (tidligere statsråd) tale til kommunalkonferansen 2012.

Torbjørn Røe Isaksen - Høgre i praksis
Wednesday March 30, 2016

Torbjørn Røe Isaksen - Høgre i praksis. Kommunalkonferansen 2012.

Ernas tale om kunnskap i skolen
Wednesday March 30, 2016

Høyre-leder Erna Solbergs tale til kommunalkonferansen 2012. Tema: Kunnskap i skolen.

Ernas tale til gruppekonferansen august 2012
Wednesday March 30, 2016

Høyre-leder Erna Solbergs tale til gruppekonferansen august 2012. Tema 22. juli kommisjonen og...

Ernas avslutningstale til Landsmøtet 2012
Wednesday March 30, 2016

Ernas avslutningstale til Landsmøtet 2012

Duell om tigging Landsmøtet 2012
Wednesday March 30, 2016

Duell om tigging Landsmøtet 2012

Høgre i praksis pris - Landsmøtet 2012
Wednesday March 30, 2016

Høgre i praksis pris - Landsmøtet 2012