Innovatør Paal Riis, rektor ved Ullern videregående skole

162 views
Dato / Thursday April 07, 2016
Her er et videointervju med rektor på Ullern videregående skole Paal Riis som ble vist på Høyres landsmøte 2010. Paal Riis ble rektor på Ullern videregående skole i 2001. Skolen var da Oslos dårligste, nedleggingstruet og hadde hatt ni søkere året før. Bare en fjerdedel av skolens elever fullførte. I 2009 hadde Ullern Norges fjerde beste karakterresultat. 93 prosent av elevene fullførte og besto, mot et landsgjennomsnitt på 70 prosent.