Syseseminaret 2015 - debatt og spørsmål fra salen.

207 views
Dato / Thursday April 07, 2016
Høyre arrangerer årlig et seminar som, i tidligere statsminister Jan P. Syses ånd, legger vekt på Høyres ideologi og verdier i møte med praktisk politikk.

Gode innledere og kritisk debatt har ført til at dette seminaret har en viktig plass for ideutvikling i Høyre.

I 2015 var Høyre ved Høyres programkomité delarrangør for dette seminaret sammen med Minerva og Unge Høyre. Tema for seminaret var «hvordan kan Norge bli bedre på integrering og skape muligheter for alle».

I debattpanelet deltok Sylo Taraku, Bushra Ishaq og Mudassar Kapur. Til å innlede møtet deltok Jan Tore Sanner og møteleder var Paul Chaffey.

fast December 21, 2016 05:23 PM Delete

Online Prices For what do viagra fast delivery pills look like!

online December 05, 2016 05:24 PM Delete

They prosecuted use bars approximately for seats to change mall hardware, experiences with cialis online pharmacy.

Add a comment...
Post as (log out)