2012

Borgerlig samarbeid del 1/2
30.03.2016.

Syseseminaret 29. november 2012. tema: Borgerlig samarbeid

Borgerlig samarbeid del 2/2
30.03.2016.

Syseseminaret 29. november 2012. tema: Borgerlig samarbeid

Del 1: Helsekonferansen
30.03.2016.

Lokalpolitisk helsekonferanse på Høyres Hus, november 2012

Helse: Nye ideer og bedre løsninger
30.03.2016.

Høyre-leder Erna Solbergs tale til gruppekonferansen 15. oktober 2012

Høyres kunnskapsskole
30.03.2016.

Torger Ødegaard, byråd for kunnskap og utdanning i Oslo. Innlegg til kommunalkonferansen 2012.

Livskraft i alderdommen
30.03.2016.

Astrid Nøklebye Heibergs (H) (tidligere statsråd) tale til kommunalkonferansen 2012.

Torbjørn Røe Isaksen - Høgre i praksis
30.03.2016.

Torbjørn Røe Isaksen - Høgre i praksis. Kommunalkonferansen 2012.

Ernas tale om kunnskap i skolen
30.03.2016.

Høyre-leder Erna Solbergs tale til kommunalkonferansen 2012. Tema: Kunnskap i skolen.

Ernas tale til gruppekonferansen august 2012
30.03.2016.

Høyre-leder Erna Solbergs tale til gruppekonferansen august 2012. Tema 22. juli kommisjonen og...

Ernas avslutningstale til Landsmøtet 2012
30.03.2016.

Ernas avslutningstale til Landsmøtet 2012

Duell om tigging Landsmøtet 2012
30.03.2016.

Duell om tigging Landsmøtet 2012

Høgre i praksis pris - Landsmøtet 2012
30.03.2016.

Høgre i praksis pris - Landsmøtet 2012