2014

Næringsminister Monica Mæland taler til Høyres...
30.03.2016.

Næringsminister Monica Mæland snakket om hvordan regjeringen styrker vår konkurransekraft i sin...

Kristin Ørmen Johnsen om velferdsteknologi på...
30.03.2016.

Stortingsrepresentant og leder av Buskerud Høyre, Kristin Ørmen Johnsen holder innlegg om...

Kristian Støback Wilhelmsen om robuste kommuner...
30.03.2016.

Vararepresentant Kristian Støback Wilhelmsen fra Troms Høyre holder innlegg om robuste kommuner...

Petter Nilsen om modernisering på Høyres...
30.03.2016.

Petter Nilsen holder innlegg til resolusjonsdebatt på Høyres landsmøte 2014

Siri Holm Lønseth om skolehelsetjenesten på...
30.03.2016.

Siri Holm Lønseth fra Sør-Trønderlag Høyre holder innlegg om ensomhet og skolehelsetjeneste på...

Magnhild Huseby om skolehelsetjenesten på...
30.03.2016.

Magnhild Huseby fra Oppland Høyre holder innlegg om skolehelsetjenesten på Høyres landsmøte 2014.

Helseminister Bent Høie med innlegg til...
30.03.2016.

Helseminister Bent Høie holder innlegg til resolusjonsdebatten om kommuner på Høyres landsmøte 2014

Janne Johnsen om fylkeskommunen på Høyres...
30.03.2016.

Fylkesordfører Janne Johnsen fra Rogaland holder innlegg om fylker på Høyres landsmøte 2014

Petter William Haugland Haraldsen om...
30.03.2016.

Petter William Haugland Haraldsen fra Unge Høyre holder innlegg om byggelovgivning på Høyres...

Gunn Marit Helgesen om kommuneøkonomi på Høyres...
30.03.2016.

Leder av Telemark Høyre Gunn Marit Helgesen holder innlegg om kommuneøkonomi på Høyres landsmøte...

Ragnhild Stolt Nilsen om lokalt selvstyre og...
30.03.2016.

Byrådsleder i Bergen Raghild Stolt Nilsen holder innlegg om lokalt selvstyre og storkommuner på...

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore...
30.03.2016.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner taler til Høyres landsmøte 2014. Han gleder...