2015

Jarle Utne-Reitan (Rogaland Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Heidi Strand (Møre og Romsdal Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Torbjørn Sølsnæs (Oslo Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Elin R. Agdestein (Nord-Trøndelag Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Sverre Mauritzen (Rogaland Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Statssekretær Julie M. Brodtkorb
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Fabian Stang (Oslo Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Yngve Brox (Sør-Trøndelag Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.