2015

Martin Smith-Sivertsen (Hordaland Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Ove Vollan (Sør-Trøndelag Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Tom Georg Indrevik (Hordaland Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Elly Therese Thoresen (Buskerud Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Tore Opdal Hansen (Buskerud Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Thor Reidar Hals (Østfold Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Charles Tøsse (Møre og Romsdal Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Tage Pettersen (Østfold Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Lotte Holthe Kjesbu (Høyres Studenter)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Bettina Holthe (Rogaland Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Ivar Arnulf Pettersen (Finnmark Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.