2015

Kulturminister Thorhild Widvey
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Grete Horntvedt (Oslo Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Bjørg Homelien (Buskerud Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Henrik Asheim (Akershus Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Jon Gunnar Ask (Vest-Agder Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Mari Holm Lønseth (Unge Høyres landsforbund)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Tina Bru (Rogaland Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Tom Egil Eriksen (Unge Høyres landsforbund)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Yassine Arakia (Oslo Høyre)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.

Sandra Bruflot (Unge Høyres landsforbund)
30.03.2016.

Høyres landsmøte 2015.