Bent Høie kommenterer utkast til nytt program 2009-2013

242 views
Dato / 07.04.2016.
I dag offentliggjorde Høyre utkast til nytt stortingsvalgsprogram for perioden 2009-2013.