Beretningsdebatten: Kristin Ørmen Johnsen (Buskerud Høyre)

344 views