Beretningsdebatten: Kristin Ørmen Johnsen (Buskerud Høyre)

356 views