Celine Nerland

693 views
Dato / 10.03.2017. Entreprenørskap, jobb, skole
Hvordan skaper vi fremtidens jobber? Mer entreprenørskap og innovasjon i skolen, sier Celine Nerland fra Møre og Romsdal Unge Høyre.