Erna Solberg tale til Høyres sentralstyre 18. mars 2012

269 views
Dato / 05.04.2016.
Erna Solberg er bekymret for antallet mennesker på stønad og trygd i Norge. Hun mener det utfordrer den økonomiske bærekraften i samfunnsmodellen, og at det skaper store problemer for den enkelte.