Erna Solberg: Vi tror på Norge

828 views
Statsminister Erna Solbergs landsmøtetale 2017, tema "Vi tror på Norge". 


Dette var temaene i Erna Solbergs landsmøtetale: Norge er endringsvillig, skape flere jobber, et inkluderende arbeidsliv, trygge velferden, mer forskning, moderate skattelettelser, bygge vei og jernbane, Paris-avtalen, grønn konkurransekraft, psykisk helse, integrering, tidlig innsats i skolen, kodeknekker, eldreomsorg, utenriks- og sikkerhetspolitikk, Forsvaret, trygghet i hverdagen.