Ernas tale til Syse-seminaret 2016

697 views
Dato / 24.11.2016. erna, erna solberg, høyre, seminar, syse
Høyre arrangerer i samarbeid med Unge Høyre og Minerva et
årlig et seminar som, i tidligere statsminister Jan P. Syses ånd, legger vekt
på Høyres ideologi og verdier i møte med praktisk politikk. Gode innledere og
kritisk debatt har ført til at dette seminaret har en viktig plass for
ideutvikling i Høyre.





I år, som i fjor, er Høyres programkomité delarrangør for
dette seminaret. Høyres programkomité håper at dette seminaret vil gi
verdifulle innspill til Høyres programarbeid for kommende stortingsperiode.





Debatten om økende økonomisk ulikhet i Norge og
internasjonalt har vært relativt fremtredende i den norske samfunnsdebatten de
siste par årene. Norge er blant de landene i verden med minst forskjeller i
levekår, men siden 2011 har andelen fattige økt noe, når vi benytter
fattigdomsmålene til EU og OECD. Hvordan kan politikken forhindre økte sosiale
forskjeller? Dette vil bli tema for årets Syse-seminar.





Meld deg på ved å fylle ut din kontaktinformasjon her.




Temaet for årets Syse-seminar: Hva er det borgerlige
svaret på å forhindre økte sosiale forskjeller?


Dato: 23. november, kl. 18.00 – 20.30. (Booket
salen fra 17.00-21.00)


Sted: Ordførersalen, Høyres hus.



Programmet:
17.45:
Mingling/enkel servering i konferanseområdet
18.00: Velkommen og
noen korte ord fra Henrik Syse
18.05: Innledning
ved Erna Solberg
18.15: Innledning
ved Kalle Moene
18.30: Innledning
ved Mathilde Fasting
18.45: Pause
19.00: Paneldebatt
20.00: Spørsmål fra
salen
20.30: Avsluttende
ord fra Christian Syse


Paneldeltagere:
Kalle Moene, professor ved økonomisk institutt ved
Universitetet i Oslo.
Filip Rygg, leder tenketanken Skaperkraft
Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør Bergens Tidende
Mathilde Fasting, siviløkonom og idehistoriker i tenketanken
Civita.



































Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister for Høyre.