Folkets spørretime med Erna, Siv og Trine: Statsbudsjettet 2019

965 views
I dag ble statsbudsjettet for 2019 lagt frem. Det viser at det går godt i Norge. Den økonomiske veksten er solid samtidig som klimagassutslippene går ned. Bedriftene investerer mer og stadig flere kommer i jobb, over hele landet.

Vi må bruke de gode tidene til å få flere i jobb, bygge et bærekraftig velferdssamfunn og skape et tryggere Norge.

Her er sendingen Erna, Trine og Siv hadde på Facebook hvor vi svarte på spørsmål om budsjettet.