Høyres eldreomsorg

365 views
Dato / 14.09.2016. omsorg, høyre
Her kan du lese mer om Høyres politikk på pleie og omsorg: https://hoyre.no/politikk/temaer/helse/pleie-og-omsorg/