Høyres programkomité: Hva er fremtidens rusomsorg?

816 views

Høyre fikk ros for debatt om rusomsorg

Programkomiteen i Høyre arrangerte 5. oktober debatt om nye løsninger for å få en bedre omsorg for rusavhengige. Helseminister Bent Høie og programkomiteen fikk ros fra representanter for organisasjoner som arbeider med rusmisbruk og rusavhengighet, og fra personer som selv har slitt med rusproblemer, for å foreslå nye tiltak i rusomsorgen. Helseministeren vil at rusavhengige heller skal få hjelp enn straff, og foreslo at Høyre tar denne holdningen inn i programmet for neste stortingsperiode.

Nestleder i stortingsgruppen og programkomiteen Nikolai Astrup debatterte sammen med Kenneth Arctander Johansen fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon og helseminister Bent Høie om hvorvidt Høyre i programmet bør gå inn for at det skal være tillatt å røyke heroin på sprøyterom, og om det skal være lettere for rusavhengige å få tilgang på preparater som subutek, og om det skal være mulig å benytte heroin i behandlingen for å få rusavhengige friske. Disse spørsmålene er det uenighet om i partiet, og programkomiteen har delt seg i en dissens om temaet. Debatten om dette vil trolig pågå til den blir avgjort på Landsmøtet i mars 2017