Innovatør Paal Riis, rektor ved Ullern videregående skole

1,068 views
Dato / 07.04.2016.
Her er et videointervju med rektor på Ullern videregående skole Paal Riis som ble vist på Høyres landsmøte 2010. Paal Riis ble rektor på Ullern videregående skole i 2001. Skolen var da Oslos dårligste, nedleggingstruet og hadde hatt ni søkere året før. Bare en fjerdedel av skolens elever fullførte. I 2009 hadde Ullern Norges fjerde beste karakterresultat. 93 prosent av elevene fullførte og besto, mot et landsgjennomsnitt på 70 prosent.