Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner taler til Høyres landsmøte 2014

345 views
Dato / 07.04.2016.
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner taler til Høyres landsmøte 2014. Han gleder seg over at regjeringen er godt i gang med å fornye, forenkle og forbedre.