Marthe Hov Jacobsen, Ordførerkandidat i Sortland, Nordland - Velferd - En god barndom varer livet ut: 2

139 views
Dato / 16.03.2019.