Resolusjon om psykisk uhelse - Sentralstyremøte 7. juni

410 views
Dato / 07.06.2020.

Mange barn og unge opplever press og bekymringer i hverdagen og stadig flere sliter med psykiske helseutfordringer. Dette må vi gjøre noe med! En arbeidsgruppe ledet av Høyres Tone Trøen har derfor jobbet frem flere forslag til politiske tiltak. Se presentasjonen til Høyres sentralstyremøte: