Syse-seminaret 2016

1,081 views
Dato / 24.11.2016.

Høyre arrangerer i samarbeid med Unge Høyre og Minerva et
årlig et seminar som, i tidligere statsminister Jan P. Syses ånd, legger vekt
på Høyres ideologi og verdier i møte med praktisk politikk. Gode innledere og
kritisk debatt har ført til at dette seminaret har en viktig plass for
ideutvikling i Høyre.

 

I år, som i fjor, er Høyres programkomité delarrangør for
dette seminaret. Høyres programkomité håper at dette seminaret vil gi
verdifulle innspill til Høyres programarbeid for kommende stortingsperiode.

 

Debatten om økende økonomisk ulikhet i Norge og
internasjonalt har vært relativt fremtredende i den norske samfunnsdebatten de
siste par årene. Norge er blant de landene i verden med minst forskjeller i
levekår, men siden 2011 har andelen fattige økt noe, når vi benytter
fattigdomsmålene til EU og OECD. Hvordan kan politikken forhindre økte sosiale
forskjeller? Dette vil bli tema for årets Syse-seminar.

 

Meld deg på ved å fylle ut din kontaktinformasjon her.

 

Nb! Husk påmelding for å delta på
arrangementet.

Seminaret er åpent for alle interesserte og vil bli streamet. Her kan du finne mer informasjon.

 

Temaet for årets Syse-seminar: Hva er det borgerlige
svaret på å forhindre økte sosiale forskjeller?

Dato: 23. november, kl. 18.00 – 20.30.  (Booket
salen fra 17.00-21.00)

Sted: Ordførersalen, Høyres hus.

 

Programmet:

17.45:   
Mingling/enkel servering i konferanseområdet

18.00:    Velkommen og
noen korte ord fra Henrik Syse

18.05:    Innledning
ved Erna Solberg

18.15:    Innledning
ved Kalle Moene

18.30:    Innledning
ved Mathilde Fasting

18.45:    Pause

19.00:    Paneldebatt

20.00:    Spørsmål fra
salen

20.30:    Avsluttende
ord fra Christian Syse

 

 

Paneldeltagere:

Kalle Moene, professor ved økonomisk institutt ved
Universitetet i Oslo.

Filip Rygg, leder tenketanken Skaperkraft

Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør Bergens Tidende

Mathilde Fasting, siviløkonom og idehistoriker i tenketanken
Civita.

Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister for Høyre.