Tagged with statsminister

Kåre Willoch snakker om ideologi, partiprogram...
01.09.2017.

Kåre Willoch snakker om ideologi i politikken og Høyre spesielt. Ideologien er en bærebjelke i...

Folkets spørretime november 2016
25.11.2016.

Statsminister og partileder Erna Solberg gjester folkets spørretime, 23. november 2016. Se hva...

Erna Solberg på Høyre Kommunalkonferanse
13.09.2016.

Plenum 1: Høgre i praksis ved Statsminister og partileder Erna Solberg

Partileder Erna Solberg minnetale
08.04.2016.

Minneord over Thea Knutzen, Lars Roar Langslet og Paul Thyness.